Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Решения и документи

Решения и документи

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО
16.06.2022
Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода юни 2021 г. – юни 2022г.
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО
28.06.2021
Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода януари 2020 г. – юни 2021г.