Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Решения и документи /

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО

16.06.2022

Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода юни 2021 г. – юни 2022г.

тест