Home / About the University / Structure and Administration / General Assembly / Decisions and documents

Decisions and documents

тест
16.06.2022
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020 г. – ЮНИ 2021 г. юни 2021
28.06.2021
Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода януари 2020 г. – юни 2021г.