Начало / За Университета / Структура и управление / Контролен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р арх. Екатерина Сентова
Председател

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Член

доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Член 

доц. д-р инж. Венци Божков
Член

Представител на Студентски съвет
Студент (спец. ССС)