Начало / За Университета / Структура и управление / Контролен съвет / Решения и документи

Решения и документи

Контролният съвет  на УАСГ разглежда предоставени за обсъждане материали и изготвя свои становища,  след подробен анализ на всички данни и изисквания, съобразно ЗВО и на Правилника за управление на УАСГ, както и на други законови и нормативни документи в частта им, засягаща дейността на УАСГ.  Становищата са  изготвени във  връзка с правомощията на Контролния орган, съгласно чл. 8а, ал. (2), т.2 и т.5 от Правилника за управление на УАСГ. Те са  съгласувани с членовете на  КС.
Няма намерени данни.