Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Въведение в 3D Studio MAX

Въведение в 3D Studio MAX

В обучението се използва последната версия на продукта - 3D Studio MAX 2022
  Целта е запознаване с основните манипулации с програмата до получаването на завършен продукт.

ОСНОВНИ ТЕМИ

 Запознаване с работната среда и локалната мрежа.
Основни концепции и понятия. Обекти и техните елементи. Работна среда и управление. Командни панели. Прозорци за наблюдение на сцената и тяхното управление.
Създаване на обекти. Манипулации. Стандартни параметрични примитиви.
Избор на обекти. Промяна на параметрите на обекти.Основни трансформации. Клониране на обекти. Координатна система - управление. Помощни средства. Подравняване на обекти.
Модифициране на обекти. Работа със списъка на модификаторите.
Основни модификатори. Комбиниране и настройки на модификаторите.
Светлини - общи параметри, видове източници. Камери - общи параметри. Процеса “RENDER” - основни настройки.
Линейни примитиви. Въвеждане и модифициране.
Редактор на материалите - управление. Типове материали и метод на изчисляване на цветовете. Базови и разширени параметри Прилагане на карти при материалите. Сложни материали и карти. Методи на създаване и прилагане към обекти. Специални материали. Многокомпононтни материали
Ефекти на околната среда. Създаване на фон.
Прехвърляне на обекти от AutoCad и ArchiCAD. Използуване на библиотечни обекти Интегриране на 3D STUDIO с AutoCAD.
Основни принципи за създаване на анимация. Управление на параметрите на анимацията

 

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 50 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч. до 20,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ - Архитектурен факултет, корпус А, 8-ми етаж , зала 806

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц. д-р арх. Боян Георгиев

ас. арх. Велко Стратиев

ас. арх. Мартин Евлогиев

ТАКСА

 230,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

 Тел: GSM 0882 52 95 92; (+359 2) 8666453 или (+ 359 2) 9635245 вътрешен 524.                                Приемно време: всеки ден от 13:30 до 15:00 часа. Инспектор: Сийка Илова