Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Introduction to 3D Studio MAX

Introduction to 3D Studio MAX

В обучението се използва последната версия на просукта - 3D Studio MAX 2010 Design
 

ПРОГРАМА НА КУРСА

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 50 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч.до 21,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ , Архитектурен факултет, Корпус А, 8-ми етаж Зала 806

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц.д-р арх. Боян Георгиев

гл.ас. арх. Замфир Хаджийски

Николай Михайлов

ТАКСА

Таксата за курса възлиза на  230,00 лв. платима авансово до започването на курса