Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Въведение в REVIT

Въведение в REVIT

Курсът се провежда с актуалната версия REVIT 2020.

Целта на курса е да запознае курсистите с основните методи на работа и манипулации с програмата за архитектурно проектиране REVIT

ОСНОВНИ ТЕМИ

 Основни концепции и понятия. Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling); Структура на модела. Файлове ползувани в програмата.
Работна среда и управление. Проектен навигатор. Прозорци за наблюдение на проекта и тяхното управление.
Координатна система – управление и настройки. Помощни средства - настройка.
Работа със строителни елементи. Въвеждате на обекти и геометрични данни за тях.
Видове стени. Параметри на стените. Въвеждане на стени. Управление на нивата в сградата.
Прозорци и врати. Използване на библиотеки.
Подови плочи: създаване и управление на параметрите. Изчертаване на контури. Основни трансформации – преместване и завъртане. Копиране на елементи.
Създаване на отвори. Работа с окачени тавани.
Стълби (Stairs) и Парапети (Railings); Управление на параметрите.
Котиране. Управление на параметрите
Създаване на Сечения (Section Views); Промяна на параметрите и начина на изобразяване.
Изграждане на Окачени Фасади (Curtain Walls); Управление на параметрите.
Покриви: създаване, управление на параметрите. Привързване на покриви и стени. Редактиране на покриви.
Създаване на Фасадни изгледи (Elevation Views); Промяна на параметрите и начина на изобразяване.
Създаване на Спецификации (Schedules); Работа с Материали (Materials) и Количествени сметки (Material Takeoffs);
Генериране на терен. Въвеждане на растения, фигури и елементи на околната среда.
Въвеждане на елементи на обзавеждане на сградата
Процеса за създаване на фотореалистични изображения. Параметри и управление. Генериране на обемни модели. Разчленяване на обемните модели на нива. Генериране на стени, подови конструкции и покривни плоскости от обемни модели
Оформяне на чертежи. Комбиниране на чертежи от планове, фасади, разрези, и др. Работа с Чертожни Листове (Drawing Sheets)
Импорт на данни; Експорт на данни;

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪм КУРСИСТИТЕ

Опит при използването на графичен потребителски интерфейс ( Windows XP ) и при възможност с CAD система.

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 40 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч.до 20,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ - Архитектурен факултет,  корпус А, 8-ми етаж,  зала 806 или 808

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц. д-р арх. Боян Георгиев

арх. Мирослав Велков

ТАКСА

190,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

Тел: (+359 882 52 95 92) ; (+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524

ONLINE Заявка