Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / 3D интериори с AutoCAD

3D интериори с AutoCAD

Курса има за цел да запознае участниците с ефективното използванена 3D интерфейса на AutoCAD, инструментите за 3D моделиране и полезните практики при създаване на тримерни обекти за целите на интериорния и мебелния дизайн. Основната задача е курсистите да придобият умения и пълен контрол над набора от инструменти и да се чувстват комфортно в 3D пространството на AutoCAD.

Фото галерия


Курса е предназначен за всеки, който иска да се запознае с възможностите на AutoCAD за тримерно моделиране, като ще е особено полезен за хора, които вече познават и използват възможностите на AutoCAD за двумерно чертане, но искат да затворят работния си цикъл (от схематичен дизайн до финален 3D модел) в рамките на един софтуерен продукт. Примерите и техниките, които разглежда курса предполагат, че участниците вече познават основните инструменти за двумерно чертане в AutoCAD (независимо от версията).

ОСНОВНИ ТЕМИ
Запознаване с интерфейса на AutoCAD 2011 (Ribbon Menu), Настройки
Запознаване с набор от основни инструменти за работа в 3D среда: разделяне на екрана, контрол на проекциите в аксонометрия, Организация на модела. Координатни системи.
POLYLINE и нейните параметри.  Мрежови (Mesh) обекти формирани чрез пространствени мрежи, набор от команди – EDGE SURF, RULESURF, TABSURF,REVSURF.
Пълностенни (SOLID) обекти. Създаване на обемни обекти чрез екструзия и ротация. Обединение, изваждане, сечение и редактиране на обемни обекти. Разрези и сечения на обемни елементи.
Запознаване с методиката на работа и организиране на работния поток при работа с AutoCAD в интериорния дизайн.
Примери за създаване на тримерен модел от предварително изготвен 2D чертеж:
Кухня. Стени, врати, прозорци, под, таван. Кухненска маса, кухненски столове
Използвани техники и инструменти: Ориентация в 3D пространството и позициониране, ефективни похвати при създаване на тримерен модел от двумерен чертеж. Екструзия, Разделяне на екрана в различни изгледи и ефективното им експлоатиране.
Кухненски шкафове и техните детайли, аспиратор и др.
 Изготвяне на тримерен модел от предварително приготвени технически схеми в план и изометрия – ефективни практики. Екструзия, 3D подравняване, Булеви команди – изваждане, обединение, сечение.
Дневна. Шкаф за телевизора, осветителни тела, аксесоари и др.
Използвани техники и инструменти: Екструзия, 3D подравняване, Булеви команди, Работа с повърхнини, Работа с мрежови елементи и тяхното редактиране, взаимодействие между пълностенни и мрежови елементи, употреба на специфични координатни системи.
Баня.  Поставка за кърпи, лампа, перваз. Умивалници, батерии, вана
Подредба и подготовка на моделите за export в 3DS Max - полезни практики.
 

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 20 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на една седмица от 17,00 ч.до 20,30 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ -  Архитектурен факултет, корпус А, 8-ми етаж 2, зала 806 или 807

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц.д-р арх. Боян Георгиев

Стоян Александров

ТАКСА

145,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524