Начало / Международна дейност / Други международни образователни програми / EEA Grants

EEA Grants

Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 г.
 

Програмен оператор за изпълнение: Министерството на образованието и науката

 

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от
ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и
научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти.
 

Оперативните цели на програмата са следните:

- Увеличаване на мобилността на студентите и на персонала във висшето образование и
науката между България и страните-донори;

- Засилване на сътрудничеството между висши училища от България и страните-донори
чрез разработване на съвместни учебни програми и учебни модули;

- Повишаване нивото на компетентностите на българските преподаватели,
изследователи и административен персонал във висшето образование и науката;

- Повишаване на качеството и на приложимостта на образователните програми,
предлагани от български висши училища.

За повече информация, моля посетете сайта на МОН.  или  ЦМДМ при УАСГ, кабинет 206, Ректорат.