Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Timetable

Timetable

За кампанията 2010-2011 година е утвърден следния календарен график:

1. Приемане на кандидатстудентски документи
зала 225 Ректорат, ет.2
в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.
в събота и неделя от 9,00 до 15,00 ч.
в периода 20.06 – 06.07


2. Обявяване разпределението на кандидатите по зали
(централно фоайе на Ректората и по корпуси) за провеждане на конкурсните изпити по:
Рисуване - 10.07
Математика - 12.07
Немски и английски език 12.07

3. Провеждане на кандидатстудентските изпити по:
Рисуване I част - 11.07 (от 8,00 ч.)
Математика - 13.07 (от 8,00 ч.)
Рисуване II част - 15.07 (от 8,00 ч.)
Рисуване III част - 17.07 (от 8,00 ч.)
Немски език - 18.07 (от 8,00 ч.)
Английски език 18.07 (от 13,00 ч.)

4. Обявяване на основните данни за кандидатите
(фоайето на Ректората) - 13.07


5. Оповестяване на критериите за оценка на писмените работи по математика и рисуване
(предоставят се на кандидатите по време на изпита)  - в деня на съответния изпит


6. Обявяване на резултатите от конкурсните изпити
(централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg) по:
Математика - 24.07
Рисуване- 24.07
Немски и английски език -24.07


7. Показване на изпитните работи на кандидат-студентите
(зала 225, Ректорат, раб. време от 10,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.) по:
Математика - 25.07
Рисуване - 26.07
Немски и английски език - 26.07


8. Обявяване на първо класиране по входящи номера и специалности
(централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg): 27.07


9. Записване на приетите студенти в УАСГ след първо класиране
(по факултетни канцеларии).
(Заб.: Незаписалите се отпадат от следващото класиране): 28.07 – 02.08


10. Обявяване на второ класиране
(централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg):  03.08


11. Записване на приетите студенти в УАСГ след второ класиране
(по факултетни канцеларии).
(Заб.: Незаписалите се отпадат от следващото класиране): 03.08 – 08.08


12. Обявяване на трето класиране
(централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg ): 09.08


13. Окончателно записване
(по факултетни канцеларии): 09.08 – 12.08


14. Откриване на новата учебна година
(Аула „Максима”, Нова сграда) и начало на зимен семестър: 19.09

 

Виж календара в други формати:   XML   |   ICAL   |   HTML