Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Предстоящи курсове

Предстоящи курсове

 

 

Предстоящи курсове в Центъра за електронно и следдипломно обучение:

 

1. AutoCAD 2D - компютърна графика                                                                                     - съботно/неделен курс - /9:00 - 14:00 ч./- 5 седмици                                                         - .2019 г. при събиране на група                                                            - 60 уч.ч. - цена 285,00 лв.;зала 516, корпус Б
  - лектор - гл.ас.д-р инж.Албена Дойчева

2. AutoCAD 2D - компютърна графика                                                                                       - вечерен  /17:00 до 20:00/                                                                                                           -при събиране на група                                                                                                                -60 уч.часа; цена 285,00 лв. зала 516, корпус Б
  - лектор - инж. Антоанета Гардакова 

3.  Nemetschek ALLPLAN2015/2016/
     - вечерен - от 17:00. до 20:00 ./
     - 60, уч. часа - цена 300,00 лв.
     - при събиране на група 
     - лектор  - ас. арх. Бисер Козлев

4. Въведение в  REVIT, версия 2022
    - вечерен  /от 17:00 до 20:00/ - 10 работни дни
    -2022 г. - 2022 г. при събиране на група
    - 40 уч.ч. - цена 190,00 лв., зала 806, корпус А
    - ръководител  на курса - доц. д-р арх. Боян Георгиев

5. Въведение в 3D StudioMAX, версия 2022
    - вечерен /от 17:00 до 21:00/ - 10 работни дни
    - 2022 г. при събиране на група
    - 40 уч.ч. - цена 230 лв., зала 806, корпус А
    - ръководител на курса - доц. д-р арх. Боян Георгиев

6. Компютърни технологии за архитекти - ArchiCAD - базов курс
    
-  вечерен - от 17:00 до 20:30
    - 2019 г. при събиране на група от 10 курсисти.
    - 46, уч. ч. - цена 220,00 лв.,
    - ръководител на курса - гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков

7. Специализирано моделиране и визуализация  ниво 2 б - ArchiCAD
    
-  вечерен - от 17:00 до 20:30
    - 2019 г. при събиране на група от 10 курсисти.
    - 18 уч. ч. - цена 200,00 лв.,
    - ръководител на курса - проф. д-р арх. Асен Писарски

8. Специализиран английски език - два модула по 90 уч. ч.                                                                            - при събиране на група от 10 курсисти  -   I-ви модул
    -  за студенти, служители, архитекти, инженери и др.
    - цена 333,00 лв. за всеки модул 
    - начин на провеждане:  вечерни - вторник и четвъртък  от 18:15 ч. до 20:30 ч.
    - място на провеждане - катедра "Приложна лингвистика" към УАСГ, каб.502
    - ръководител на курса - ст.пр. Добромира Хичева

9.  MatLab&Simulink за инженери, версия MatLab 2016а, УСКОРЕН КУРС
     предназначен за специалисти, завършили инженерни специалности и студенти от ІV и V курс
     Служителите и преподавателите на УАСГ ползват 50% намаление 
     
- 2019 г. 
     - 30 уч.ч. - цена 250,00 лв.,  /лаборатория 113, корпус Б/
     - лектор  - доц. д-р инж. Петър Павлов

10. Анализ на строителни конструкции с програмна система SAP 2000 
    - вечерен /от 17:00 до 21:00/, в дните - понеделник, сряда и петък
   
 - 2019 г. при събиране на група.
     -48 уч. ч.. - цена 235,00 лв.
    - лектор - гл. ас. инж. Валентин Чобанов

11. Моделиране и анализ на пространствени системи със SAP 2000 версия 14.0 
      - съботно-неделен /от 9:00 до 11:30 и от 12:00 до 14:00/
     -  2019 г. При събиране на група от 10 курсиста
      - 48 уч. ч. - цена 235,00 лв.,
     - лектор - доц. д-р инж. Соня Първанова

12. Одитор по пътна безопасност
    - Курсът е само за строителни инженери!
    - Време на провеждане : 15.04.2024 г. - 27.04.2024 г. - 64 уч. ч. /2 седмици/ . Обучението се              провежда  присъствено и онлайн, като на датите 26 и 27 април е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО               присъствено. Тези дати са определени за провеждане на тестове и изпит.
    - вечер  - 
от понеделник до петък /17:00 ч. -20:00 ч./ и събота / 10:00 ч. до 17:00 ч./ 
    -
цена - 895,00 лв.  Таксата трябва да бъде заплатена до 10.04.2024 г.                                                - място: УАСГ - Нова сграда, корпус "Б", ет.3, Заседателна зала на Строителен ф-т.
    - 
След успешно завършване - Свидетелство за професионална квалификация.

13. Одитор по пътна безопасност
     Опреснителен курс  /допълнително обучение/ 
     Курсът е предназначен за одитори, завършили ВСИЧКИ ОСНОВНИ КУРСОВЕ.

     Време на провеждане:
     - вечер, хибриден, т.е. присъствено и онлайн от 17:00 до 21:00 - 15 уч. ч.
     - 2024 г.
     - Място на провеждане:  Заседателна зала на Стр.факултет, Нова сграда, корпус Б.
     - Такса за обучение:  150,00 лв., платима преди началната дата на курса.

14Autodesk Robot Structural (ARSAP2013*)                                                                                                   - вечерен /от 17:00 до 20:00/
      - при събиране на  група  ........ г.,                                                                                                               - 40 уч.ч. - цена: 300,00 лв.                                                                                                                             - лектор - доц. д-р инж. Добромир Динев

15. Естествени строителни материали
     -
вечер от 17:00 до 20:00
     - при събиране на група
     - 16 уч. ч. - цена: 125,00 лв.
     - лектор - доц. д-р инж. Румяна Хаджиева - Захариева

16. Самоотбрана срещу агресивно нападение
      - съботно/неделен
      - начало: 201... г.
      - 45 уч. ч. - 70,00 лв. при група от 25 човека
      -
лектор -  ст. пр. Весела Стойчева

17. Въведение в  Архитектурната логоптика - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН КУРС
    - вечерен  /от 18:00 до 20:00/;  два модула:                                                                                                   - 12 уч. ч. - цена 120,00 лв., зала 211, корпус А
    - лектор - доц. д-р арх. Тодор Цигов

18. Управление на строителни отпадъци
      -съботен курс- 12 уч.часа.
      -на ......... от 9:30 ч. до 18:30 ч., цена 80,00 лв., зала 1110, корпус Б,
      -при събиране на група от 20 човека
      -лектор - доц.д-р инж. Румяна Захариева

19.  Въведение в ЕPANET - софтуер за стимулиране работата на водопреносни системи                   -дневен курс  - 4 работни дни;   20 уч.часа - цена 200,00 лв., зала 508, корпус А,                                                      В момента се сформира група. Датите ще бъдат обявени допълнително. Записването                      става предварително, по електронен път, чрез сайт на УАСГ - "Център за електронно и                    следдипломно обучение".                                                                                                                                       -лектор -  гл.с. д-р инж.Владимир Кукурин  

20.  Урбанизъм, архитектура и строителство в контекста на устойчивото развитие: модул: Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях:
     - вечерен /18,00 ч. – 20,00 ч./ - 10 работни дни 
     - 2019 г. - при събиране на група от 20 човека
     - 20 уч. ч. - цена 186,00 лв., Лаборатория по енергийна ефективност, корпус Б.
     - лектори:  доц.  д-р инж. Румяна Захариева, арх. Николай Маринов, 
арх. Ива Делова   

21.Въведение в Скетч Ъп                                                                                                                                 -вечерен курс - вторник и четвъртък от 18:00 – 21:00 ч., събота от 12:00 ч. до 18:00 ч.                     -32 уч.часа – цена 430,00 лв., зала 806, корпус А,                                                                                       -2018 г. – 9 дни                                                                                                                                               -ръководител на курса – арх.Мирослав Церовски

 За справки и записване :
каб. Р 205, Ректорат,  Сийка Илова - Инспектор,  тел. 0882 529 592. 
Приемно време:от 13:30 ч. до 15:00 ч.; e-mail: pgq@uacg.bg
За повече информация: тук

 

13.03.2023 г.
Сектор "Следдипломна квалификация"