Home / Education / Continuing Education / Upcoming courses

Upcoming courses

Нови курсове по системи за управление по международни и европейски стандарти:


Сектор "Следдипломно обучение" на ЦСФО към УАСГ ще предлага вечерни и съботно/неделни курсове на тема:

- "Изграждане на система за управление на качеството в строителния сектор /БДС ЕN ISO 9001:2008/";
- "Система за здраве и безопастност при работа
/BS OHSAS 18001:2007/";
- "Интегриране на система за управление на сигурността на информацията със система за управление на качеството /ISO/IEC 27001:2005/".