Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Timetable / Drawing Exam

Drawing Exam

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА


Кандидатстудентският изпит по рисуване за специалност Архитектура има за цел да се проверят качествата и възможностите на кандидатите да решават успешно пространствени, пластични, композиционни и цветови задачи.
I-ва задача (Изпит по рисуване І)
Рисуване на модел (геометрично тяло или група от геометрични тела), като при определени изисквания трябва да се извърши промяна на пространствените характеристики на модела (ротации, транслации, отнемане или добавяне на обеми).
Задачата се изпълнява на кадастрон 35/50 cm с черен молив без уреди за чертане.
II-ра задача (Изпит по рисуване ІІ)
Рисуване по натура на пластичен модел (архитектурни детайли, предмети от бита).
Задачата се изпълнява на кадастрон 35/50 cm с черен молив без уреди за чертане.
III-та задача (Изпит по рисуване ІІІ)
В зададено композиционно поле и посредством зададени по условие геометрични елементи да се нарисува цветна композиция.
Задачата се изпълнява на кадастрон 35/50 cm с темперни бои и уреди за чертане.
Кандидат-студентите трябва да носят следните темперни бои:
1. бяла;
2. черна;
3. жълта – лимонена;
4. охра;
5. оранж;
6. червена – цинобър;
7. червена – кармин;
8. синя – ултрамарин;
9. синя – кобалт;
10. зелена – оксидна;
11. виолет;
12. сиена печена.
Листовете за рисуване, както и листовете за подготвителните скици се предоставят на кандидат-студентите от Университета. Останалите необходими материали и пособия по отделните задачи се носят от кандидатите.
Забранява се ползването на внесени отвън листове за рисуване. При откриване на такива работата на кандидат-студента се анулира.