Home / Students / Student Career Center / News /

Изберете фирмен стаж в чужбина за студенти-дипломанти - ЦКР на УАСГ

05.01.2021

Център за Кариерно развитие на УАСГ осъществи връзка с фирми в чужбина, които биха приели на стаж студенти-дипломанти.
 

Финансирането на стажа е по Програма Еразъм+.
 

Условия за кандидатстване за получаване на грант ще намерите на сайта на УАСГ - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика.
 

След класиране от Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) студентите, записани в дипломен семестър, могат да се обърнат към Центъра за Кариерно развитие за съдействие за получаване на писмо-покана от работодател.


Списък с фирмите, партньори на Центъра за Кариерно развитие, ще намерите на сайта на университета. За достъп до списъка, следва да се логнете в „Моят УАСГ“ с Вашето потребителско име и парола.


Следете новините на сайта на Центъра за международна дейност и мобилност и спазвайте сроковете за подаване на всички документи.


След класиране от ЦМДМ и избор на фирма, в която бихте желали да осъществите своя стаж, трябва да се обърнете към Центъра за Кариерно развитие.


Ние ще изпратим на фирмата Вашата номинация и ще Ви съдействаме за получаване на писмо-покана от фирмата както и за други документи, които трябва да подготвяте.


Екип на Център за Кариерно развитие на УАСГ.