Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP)

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP)

Предложеният курс е предназначен за студенти и инженери от техническите специалности, които желаят да се запознаят с основите на численото моделиране и анализ на конструкции с компютърна програма за конструктивен анализ. йгеометрична нелинейност.Предложеният курс е предназначен за студенти и инженери от техническите специалности, които желаят да се запознаят с основите на численото моделиране и анализ на конструкции с компютърна програма за конструктивен анализ.
 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ
Целта е курсистите да се запознаят накратко с основните принципи на метода на крайните елементи, моделирането на основните конструктивни елементи и провеждането на числен анализ; да придобият способност за получаване и разчитане на резултатите, грешките и причините за тях.

След завършване на курса се очаква курсистите да могат:
-да моделират и решават различни видове равнинни и пространствени фермови и рамкови конструкции, конструкции, в които участват плочи и стени, черупки и 3D задачи.
Трябва да са способни да извършват линеен статичен и динамичен анализ, анализ на устойчивост, както и нелинейни анализи с материална и геометрична нелинейност.

ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 40 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на две седмици от 17,00 ч. до 20,00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - корпус Б, 5-ти етаж,  зала 510, 516

ПРЕПОДАВАТЕЛ:
доц. д-р инж. Добромир Динев

ТАКСА
300,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
Телефони: (+359 2) 8666453; или (+359 2) 9635245, вътрешен 524;
e-mail: pqp@uacg.bg или frf@uacg.bg