Начало / За Университета

За Университета

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г. 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. - на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС).

На 21 юли 1995 г.  с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Брой на студентите: 5000
(вкл. 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти).

Академичен персонал, редовни преподаватели - 364
вкл. 25 професори, 147 доценти, 168 асистенти, 24 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките.

Академичен персонал, хонорувани преподаватели - 212
от тях с докторска степен - 60.

За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери.

В пет факултета - Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия.

Юбилейно издание "80 г. УАСГ"