Начало / Моят УАСГ / Често задавани въпроси / Достъп до Моят УАСГ

Достъп до Моят УАСГ

Достъп до Моят УАСГ имат всички преподаватели, служители и студенти в УАСГ.

Преподаватели и служители
Ако сте преподавател или служител в УАСГ - въведете потребителското име и паролата (същите, с които сте влизали в стария сайт). Разликата е само в изписването на потребителското име - то се изписва с малки букви. Паролата се изписва точно по същия начин, както в стария сайт.
Ако нямате потребителско име и парола за достъп до стария сайт - вижте страницата "Заявка за достъп".
Ако не си спомняте паролата - вижте страницата "Забравена парола".

Студенти, дипломанти, завършили
Ако сте студент или наскоро сте завършил - въведете за потребителско име факултетния си номер, а за парола - ЕГН. Ако сте приет в УАСГ като чуждестранен студент, използвайте ЕНЧ за парола.
Данните за студентите идват от външна за сайта система и (ще) се обновяват ежедневно.

Хонорувани преподаватели
Към момента хоноруваните преподаватели все още нямат достъп до системата. В процеса на въвеждане на информация в уебсайта данните за хоноруваните преподаватели ще бъдат въведени и ще им бъде даден достъп до раздела за регистрирани потребители в уебсайта.