Начало / Факултети

Факултети

Структурата на УАСГ е изградена от пет факултета.

Архитектурният факултет ръководи обучението по Магистърската специалност Архитектура и на Бакалаври и Магистри по Урбанизъм.
Строителният факултет отговаря за обучението на магистрите по Строителство на сгради и съоръжения.
В Геодезическия факултет се обучават магистрите по Геодезия и бакалаврите от специалност Управление на земи и имоти.
Факултетът по транспортно строителство ръководи обучението по едноименната специалност.
В Хидротехническия факултет се обучават всички специалности свързани с водите и тяхното пречистване.