Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Autodesk RSAP- оразмеряване

Autodesk RSAP- оразмеряване

Целта на този курс не е да покаже как по едни или други национални норми, закодирани в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 (Autodesk RSAP 2011), се оразмеряват и/или проверяват стоманени и стоманобетонни конструктивни елементи и колко съответните нормативни изисквания са близки или съвпадат с българските. Целта е да се покажат основните етапи на оразмерителния процес, заедно със съответните команди в програмния продукт било за отделен взет конструктивен елемент, било за обект или група обекти от структурен модел на конструкция. - 20 уч. ч.

ОСНОВНИ ТЕМИ

I. Оразмеряване на стоманени греди, стоманени стойки и стоманени рамкови възли по Еврокод 3: EN1993-1:2005/АС:2009

II. Оразмеряване на стоманобетонни греди по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;

III. Оразмеряване на стоманобетонни стойки и колони по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;

IV. Оразмеряване на стоманобетонни единични и ивични фундаменти по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;

V. Оразмеряване на стоманобетонни плочи по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ

Курсистите трябва да са запознати с възможностите на Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011, друга негова версия или версия на Robot Millennium за моделиране на конструкции, дефиниране на товарни и изчислителни състояния и налагане на товари, статичен анализ и представяне на получените резултати от него!


ПРОГРАМА:
проф. д.т.н. инж. Коста Младенов