Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Autodesk RSAP2011-ІІ ниво

Autodesk RSAP2011-ІІ ниво

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012 (Autodesk RSAP 2012)-ІІ ниво

Целта на курса е да се покажат основните етапи на автоматизирания оразмерителен процес по Еврокод 2 и по Еврокод 3 заедно със съответните команди на програмния пакет било за отделен конструктивен елемент, било за обект или група обекти от структурен модел на конструкция.

ОСНОВНИ ТЕМИ

I. Оразмеряване на стоманени греди, стоманени стойки и стоманени рамкови възли по Еврокод 3: EN1993-1:2005/АС:2009

II. Оразмеряване на стоманобетонни греди по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;

III. Оразмеряване на стоманобетонни стойки и колони по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;

IV. Оразмеряване на стоманобетонни единични и ивични фундаменти по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008;

V. Оразмеряване на стоманобетонни плочи по EN 1992-1-1: 2004/АС:2008.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Курсистите трябва да са запознати с възможностите на Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011, друга негова версия или версия на Robot Millennium за моделиране на конструкции, дефиниране на товарни и изчислителни състояния и налагане на товари, статичен анализ и представяне на получените резултати от него!


ПРОГРАМА:
проф. д.н. инж. Коста Младенов