Начало / За Университета / Синдикати

Синдикати

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИНДИКАТИТЕ

Синдикалните организации (Синдикатите) защитават правата на служителите в предприятието.
Синдикатите преговарят с Работодателя за справедливи условия на труд, възнаграждения, работно време, отпуски и социални придобивки. Синдикатите се стремят към решаване на проблемите на служителите чрез преговори и с мирни средства, но ако това е невъзможно, допустимо е организирането на протести и стачки.

Основният документ, който регламентира отношенията между работодателя и синдикалните членове е Колективният трудов договор (КТД), който се договаря всяка година от двете страни.
КТД се прилага за служители, които не са синдикални членове при определени от КТД условия. Основна задача на Синдикатите е да следят за добросъвестното изпълнение на КТД.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

КТД регламентира общите положения за работата в Предприятието, трудовите възнаграждения, допълнителните възнаграждения, отпуските, работното време, социалните придобивки, условията за освобождаване, съкращаване, пенсиониране и др.

Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан (чл. 50, ал.2 КТ)!
 

Служителите в УАСГ се представляват от синдикалните организации, към:

- ФУНИС

- АДС

- НБС "ВОН" - КНСБ (Университетска синдикална организация към Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" - Конфедерация на независимите синдикати в България)