Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / ARTLANTIS STUDIO 3

ARTLANTIS STUDIO 3

Архитектурна визуализация с ARTLANTIS STUDIO 3.0
Курсът обхваща техниките за реалистично визуализиране на 3D модела към архитектурния проект в средата на ArtLantis Studio 3.
 

Фото галерия


ОСНОВНИ ТЕМИ
Импорт на модел в Artlantis Studio: от ArchiCAD и в други формати - DXF/DWG, 3DS. Устройство, елементи и настройки на работната среда. Видове крайни продукти: фотореалистични визуализации, паралелни проекции (цветни фасади с материали), анимации. Видове прозорци, настройки на средата : общи, преглед и финална визуализация.
Групи команди в менюто на Artlantis Studio.
Общо описание и етапи в работния процес в Artlanris Srudio – цикличен характер.
Прозорец за преглед – настройки. Работни инструменти. Работа в перспектива: Разполагане на камера и навигация в модела. Аранжиране на осветление. Генериране на изображение от избрания изглед. Обработване на модела - използване на каталог Медия: работа с материали и текстури. Използване на библиотеки с обекти – настройки, управление, импорт на външни обекти, създаване на нови. Въвеждане на елементи на околната среда - „безкраен терен”, фон, композиране на небе с облаци, композиране на изгледа с близък, основен и далечен план. Слоеве - създаване и управление. Редактиране на модела: импорт на допълнителни елементи, създадени в ArchiCAD, използване на референтен файл за промяна на модела със запазване на зададените в Artlantis изгледи, материали, текстури, обекти и др. Създаване на различни изгледи. Видове осветление: слънце, други светлинни източници. Създаване на паралелни проекции. Генериране на фотореалистични фасади – настройки. Генериране на финални фотореалистични изображения. Настройки, автоматизирани визуализации на изгледи – Artlantis Batch Render. Допълнителна обработка на изображението за постигане на различни ефекти: яркост и контраст, експозиция, зърнистост, пастелен ефект и очертаване на ръбове. Създаване на анимации в Artlantis: – движение по маршрут, анимиране на хелиодон и светлини, използване на анимирани обекти.
ПРОВЕЖДАНЕ
В продължение на една седмица от понеделник до петък от 17,00 ч. до 20,30 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - Архитектурен факултет, корпус А, 8-ми етаж , зала 806 (807)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
проф. д-р арх. Асен Писарски
гл.ас.арх. Данаил Недялков
ТАКСА
200 лв.  платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524