Начало / Обучение

Обучение

В УАСГ се извършва обучение на студенти и докторанти на трите Образователно квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор.

Основните курсове са с продължителност от 5 години и завършват с диплома за "Магистър".

В различните факултети се предлагат и специалности с обучение от три и половина години завършващо със степен "Бакалавър".

Обучение за Образователно-научната степен "Доктор" се води в над 20 научни специалности.

Центърът за следдипломно и факултативно обучение предлага различни краткосрочни курсове и едно и дву годишни специализации.