Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / ArchiCAD-ниво 2b

ArchiCAD-ниво 2b

СПЕЦИАЛИЗИРАНО МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ARCHICAD 
/ниво 2 б/

Курсът изисква задължително наличие на базовите познания за работа с програмата, които се развиват в посока на използване на разширените възможности на ArchiCAD14 за моделиране и визуализиране на архитектурния проект.
 

Фото галерия


ОСНОВНИ ТЕМИ
Специализирани средства за създаване на сградни конструктивни елементи и системи. Окачени фасадни стени (Curtain Walls) – създаване, редактиране, трансформации. Дървени покриви (Roof Maker). Ферми – работа с TrussMaker. Стълби – методи за създаване на стълби с по-свободна форма, връзка със стени – подзиждане. Покриви – чертане и редактиране в 3D, създаване на покрив от 3D Мрежа. Добавени модули (Add-on) и тяхното използване. Моделиране на елементи на сградата и обзавеждането. Използване на стандартните инструменти за моделиране на специфични обекти. Записване на собствени библиотечни обекти и библиотеки. Създаване и редактиране на профили. Импорт на стандартни стоманени профили. Създаване на обекти чрез ротиране на профил около ос и екструдиране на профил по зададен път. Операции с плътни тела (Solid Element Operations) – моделиране на сложни обекти чрез булеви операции, визуализиране и редактиране. Импортиране на външни обекти в различни формати – DWG, DXF, 3DS. Редактиране на създадени библиотечни обекти – завъртане в пространството; въвеждане на променливи материали. Създаване на прозорци, отвори, ниши със специфична форма. Създаване на специфични елементи на библиотечни обекти – панели на врати и кухненски шкафове, панели на окачени стени, аксeсоари за врати и прозорци. Режими на изобразяване за библиотечни обекти. Създаване на интериорни разгъвки. Създаване на детайли. Създаване и използване на двумерни работни листове. 3D документ. Моделиране на елементите на околната среда. Дигитализиране на ситуационна скица. Терен – методи за създаване. Осветление – работа с библиотечните обекти Лампи (Lamp tool). Фотореалистична визуализация – механизми, настройки, материали. Настройки на Internal Engine, Light Works и Scetch. Материали в ArchiCAD – свойства, настройки, текстури, създаване на нови материали, използване на външни текстури. Подравняване на 3D текстура (Align 3D texture) и на изглед (Align View). Експорт на модела към 3Dstudio Max , ArtLantis Studio и в документ на Acrobat Reader. Анимация в ArchiCAD 16.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът се провежда в продължение на една седмица от понеделник до петък от 17,00 ч.до 20,30 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - Архитектурен факултет, корпус А, 8-ми етаж,  зала 807
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
проф. д-р арх. Асен Писарски
ТАКСА
200,00 лв. платима авансово до започването на курса
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;  0882 52 95 92 
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524 - ЦЕСО - Инспектор:Сийка Илова,; каб.205 - Ректорат