Начало / Студенти и Докторанти

Студенти и Докторанти

Студентите от УАСГ участват в следните международни организации: IACES (Международна студентска организация на строителните инженери), IGSM (Международна студентска организация на геодезистите), AEGEE (Обединение на европейските студентски организации). Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се. Той се избира от студентите и докторантите и се състои от представителите им в Общото събрание. Подробна информация за дейността на Студентския съвет на УАСГ можете да намерите в сайта му.

 

Фото галерия


Студентите от различните специалности са организирали и свои собствени организации.

Асоциация на Студентите по Урбанизъм в България - АСУБ

Асоциация на Студентите по Архитектура в България - АСАБ

Съюз на студентите по строително инженерство в България