Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Факултативно обучение / Придобиване на професионална квалификация “УЧИТЕЛ”

Придобиване на професионална квалификация “УЧИТЕЛ”

Възможност за придобиване на учителска правоспособност в професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”