Начало / За Университета / Структура и управление / Финансови отчети

Финансови отчети

Тук се публикуват финансови и счетоводни отчети съгласно действащите в РБългария нормативни документи.