Home / About the University / Structure and Administration / Финансови отчети

Финансови отчети

Тук се публикуват финансови и счетоводни отчети съгласно действащите в РБългария нормативни документи.