Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP) 2010-2012

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP) 2010-2012

Учебна програма за краткосрочен курс по Autodesk Robot Structural Analysis Professional (ARSAP) 2010-2012 – Ниво 2 – 20 часа
(2011/2012 учебна година)

 

Целта на курса е да се покажат основните етапи на автоматизирания оразмерителен процес по Еврокод 2 и по Еврокод 3 заедно със съответните команди на програмния пакет било за отделен конструктивен елемент, било за обект или група обекти от структурен модел на конструкция.
Предполага се, че курсистите са запознати с възможностите на ARSAP 2010-2012 или версия на Robot Millennium за моделиране на конструкции, дефиниране на товарни, изчислителни състояния и налагане на товари, статичен и динамичен анализ, представяне на получените резултати от решението и комбинирането им!

Курсът включва:

1. Оразмеряване на стоманени греди, стоманени стойки по Еврокод 3: EN 1993-1: 2005/AC:2009 и стоманени рамкови възли по Еврокод 3: EN 1993-1-8:2005/AC:2009.
2. Оразмеряване на стоманобетонни греди, стойки, колони, единични и ивични фундаменти, стени и плочи по EN 1992-1-1:2004/AC:2008.