Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / AutoCAD-3D

AutoCAD-3D

ЦЕЛТА на обучението е провеждане на задълбочено разглеждане и усвояване възможностите на графичната програма 3D АutoCAD ВЕРСИЯ 2011.

КУРС ПО АutoCAD - ВЕРСИЯ 2011
Вариант 3D
*****************************