Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Одитор по пътна безопасност

Одитор по пътна безопасност

Програмата е разработена в четири модула:

 

Първият модул обхваща общата тематика по безопасността на движението. Той има за цел да предостави синтезирани знания за системата ЧОВЕК-АВТОМОБИЛ-ПЪТ-СРЕДА и нейното влияние върху аварийността. Модулът включва Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2012-2020, както и анализ на пътнотранспортните произшествия (ПТП) в страната. Той разглежда ролята на човешкия фактор и автомобила върху безопасността на движението и връзката с пътните условия. Хорариумът на модула е минимален и е общо 20 часа.

Вторият модул обхваща темата за влиянието на пътните условия върху аварийността. Тази тема включва въздействието на всички геометрични и пътно-динамични параметри на пътя върху настъпването на ПТП. Тя предоставя основните знания за реализацията на следващия модул. Хорариумът е общо 42 часа.

Третият модул е насочен към непосредственото прилагане на одита за пътна безопасност, съгласно Закона за пътищата и Наредба №РД-02-20-14/29.9.2011г. на МРРБ. Този модул разглежда обхвата и съдържанието на оценката на въздействие, както и етапите на одитния процес, а именно: прединвестиционните проучвания, идейния проект, работния проект и въвеждане на пътя в експлоатация. Това е най-важният модул с хорариум от 28 часа.

Четвъртият модул обхваща практическите занятия, посещение на обекти и разработване на проектни решения, които са свързани с видовете одити. Чрез него се осъществява практическата реализация на втория и третия модул. Хорариумът е 60ч.

ПРОВЕЖДАНЕ
Занятията се провеждат вечер от понеделник до петък от 17:00ч. до 20:00ч. и събота от 9:00ч. до 16:00ч.

МЯСТО
УАСГ

Ръководител на курса - проф. д-р инж. Румен Миланов

ТАКСА

895,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

0882 529 592; (+359 2) 8666453
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524

СПИСЪК НА:
1. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ 
ПЪРВИЯ КУРС  /12.11.2012 г. - 15.12.2012 г./

  1. Васил  Иванов
  2. Иван Табаков
  3. Ивайло  Табаков
  4. Петко Табаков
  5. Стойко Стойков
  6. Владимир Вълчанов
  7. Георги Атанасов
  8. Илиана Тодорова
  9. Илия Запрянов
10. Павлина Йорданова
11. Николай Николов
12. Валентин Терзиев
13. Венцислав Зарев
14. Евгений Зарев
15. Владимир  Айдемирски
16. Андриана  Георгиева
17. Васил  Бонински
18. Ана  Лазова -Янева
19. Иван Колелиев
20. Кольо Червенков
21. Александър Терфанов
22. Надрияна  Василева
23. Веселина  Желязкова
24. Диньо Динев
25. Фантина Рангелова
26. Иван Владимиров


2. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ВТОРИЯ
 КУРС  /27.03.2013 г. - 05.04.2013 г./

 1. Десислава Станчева
 2. Павел Павлов
 3. Росица Спасова
 4. Тодор Тодоров
 5. Мария Амбил
 6. Христо Славчев
 7. Даниела Пенева
 8. Ясен Ишев
 9. Илиана Захариева
10. Цвета Тимева
11. Светослав Каймаканов


3. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ТРЕТИЯ
 КУРС  /15.04.2013 г. - 30.05.2013 г./

  1. Надежда Парлъкова - Жекова
  2. Стефан Стоев
  3. Огнян Цанев
  4. Владимир Бянов
  5. Петър Димитров
  6. Илия Недев
  7. Надежда Боговска
  8. Боян Симеонов
  9. Райна Димитрова
10. Лили Сретениева
11. Маргарита Иванова
12. Христо Грозданов
13. Пламен Стойков
14. Мирослав Панайотов
15. Георги Митов
16. Венелина Борисова
17. Пламен Анев
18. Гергана Маркова
19. Христо Петров
20. Александър Захариев
21. Виктория Янкова
22. Недялко Иванов
23. Десислав Димитров
24. Петър Минчев
25. Илия Бурда
26. Радослав Михайлов
27. Снежана Найденова
28. Николай Михайлов
29. Десислава Георгиева
30. Живко Илиев
31. Валентин Николов
32. Асен Попадийски
33. Ванина Попова
34. Марин Дончев
35. Румен Миланов
36. Иван Гаврилов


4. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ЧЕТВЪРТИЯ
 КУРС  /04.04.2016 г. - 13.05.2016 г./

 1. Стоян Недялков
 2. Валери Пенев
 3. Деян Узунов
 4. Илиян Стайков
 5. Николай Кючуков
 6. Владислав Страхилов
 7. Галина Михайлова
 8. Метакса Метаксов
 9. Николай Терзиев
10. Иван Кацаров
11. Михаил Речников
12. Георги Миланов
13. Димитър Димитров
14. Митко Колев
                                                                                                                                                                         

5. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПЕТИЯ КУРС  /08.04.2019 г. - 14.05.2019 г./

  1. Савина Свиленова Белчева
  2. Цветан Иванов Цонев
  3. Петър Стефанов Петров
  4. Филип Вeлчев Гогаджов
  5. Валентин Атанасов Видев
  6. Филип Цонев Бояджиев
  7. Райчо Весков Яръмов
  8. Вероника Благоева Точева-Яръмова
  9. Атанас Димитров Димов
10. Николай Димитров Димитров
11. Иван Илиев Вангаров
12. Камелия Кибарова
13. Елена Михайлова
14. Иван Петков
15. Мария Йорданова
16. Илиян Иванов
17. Благовеста Митова
18. Виляна Осман
19. Илхан Осман
20. Мария Георгиева

СПИСЪК НА: 

1. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/09.12.2014 г. - 11.12.2014  г. -  15 уч. ч./

 1. Петко Табаков
 2. Иван Табаков
 3. Ивайло Табаков
 4. Владимир Айдемирски
 5. Васил Бонински
 6. Адриана Георгиева
 7. Александър Терфанов
 8. Кольо Червенков
 9. Иван Колелиев
10. Надрияна Василева
11. Илия Запрянов
12. Георги Атанасов
13. Венцислав Зарев
14. Павлина Йорданова
15. Евгений Зарев
16. Валентин Терзиев
17. Николай Николов
18. Иван Владимиров
19. Весела Желязкова
20. Фантина Рангелова
21. Диньо Динев

2. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/27.04.2015 г. - 29.04.2015  г. -  15 уч. ч./
                                                                             

 1. Десислава Станчева

 2. Павел Павлов
 3. Росица Спасова
 4. Тодор Тодоров
 5. Мария Амбил
 6. Христо Славчев
 7. Даниела Пенева
 8. Ясен Ишев
 9. Илиана  Захариева
10. Цвета Тимева
11. Светослав Каймаканов
  
3. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

/22.06.2015 г. -  24.06.2015 г. - 15 уч. ч./

   1. Боян Симеонов
   2. Живко Недев
   3. Илия Недев
   4. Христо Грозданов
   5. Маргарита Иванова
   6. Марин Дончев
   7. Стефан Стоев
   8. Анна Лазова - Янева
   9. Александър Захариев
10. Пламен Анев
11. Пламен Стойков
12. Радослав Михайлов
13. Снежана Найденова
14. Владимир Бянов
15. Надежда Боговска
16. Ванина Попова
17. Десислава Паунова
18. Николай Михайлов
19. Румен Миланов

4. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/01.12.2015 г. - 03.12.2015  г. -  15 уч. ч./

1. Венелина Борисова
2. Мирослав Панайотов
3. Георги Митов
4. Христо Петров
5. Надежда Парлъкова- Жекова
6. Петър Димитров
7. Петър Минчев
8. Илия Бурда
9. Огнян Цанев

5. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/29.11.2017 г. - 01.12.2017  г. -  15 уч. ч./

  1. Иван Табаков
  2. Ивайло Табаков
  3. Петко Табаков
  4. Георги Атанасов
  5. Павлина Йорданова
  6. Николай Николов
  7. Венцислав Зарев
  8. Евгений Зарев
  9. Владимир Айдемирски
10. Андриана Георгиева
11. Иван Колелиев
12. Кольо Червенков
13. Александър Терфанов
14.Фантина Рангелова
15. Иван Владимиров

 

 6. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/07.07.2020 г. - 09.07.2020  г. -  15 уч. ч./

    1.Владимир Бянов
   2.Пламен Анев
   3.Надрияна Василева
   4.Илия Запрянов
   5.Даниела  Пенева
   6.Христо Грозданов
   7.Радослав Михайлов
   8.Снежана Найденова
   9.Надежда Боговска
10. Боян Симеонов
11. Илия Недев
12. Живко Недев
13. Николай  Михайлов
14. Мирослав Панайотов
15. Венелина Борисова
16. Христо Славчев
17. Десислава Станчева
18. Мария Амбил
19. Тодор Тодоров
20. Стефан Стоев
21. Павел Павлов
22. Стойко  Стойков
23. Валентин Терзиев
24. Росица Спасова
25. Георги Митов
26. Илиян Стойков
27. Десислав Димитров
28. Недялко Иванов
29. Ванина Кацарова
30. Надежда Парлъкова -Жекова

 

7. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/18.10.2021 г. - 20.10.2021 г. -  15 уч. ч./

  1. Александър Терфанов
  2. Ясен Ишев
  3. Илиана Захариева
  4. Христо Петров
  5. Десислава Паунова
  6. Стоян Недялков
  7. Валери Пенев
  8. Николай Кючуков
  9. Георги Миланов
10. Димитър  Димитров
 
8. УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИ ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
/27.01.2023 г. - 29.01.2023  г. -  15 уч. ч./
 
  1. Владислав Страхилов
  2. Ивайло Табаков
  3. Иван Табаков
  4. Пламен Анев
  5. Венцислав Зарев
  6. Евгений Зарев
  7. Николай Николов
  8. Павлина Йорданова
  9. Илия Бурда
10. Петър Минчев
11. Георги Атанасов
12. Веселина Желязкова