Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЕВРОКОД 7 И ЕВРОКОД 8

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЕВРОКОД 7 И ЕВРОКОД 8

Дисциплината запознава с възможностите на съвременната компютърна геомеханика за изследване на широк спектър геотехнически задачи