Начало / Наука и проектиране

Наука и проектиране

Проектно предложение към ОП НОИР за изграждане на "Изследователски център по сеизмично инженерство"