Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / MATLAB&SIMULINK за инженери

MATLAB&SIMULINK за инженери

курсът е за преподаватели и е безплатен по проекта:
„Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”