Начало / Библиотека / Правила за дарения / Дарители

Правила за дарения / Дарители


Политика на комплектуване при непоискани дарения в БИНОЦ на УАСГ
Библиотеката при УАСГ е отворена за дарения, но не може да приеме всичко, а само онези материали, които отговарят на текущите нужди на читателската аудитория, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематичната насоченост и отговарят на интересите и потребностите на университетската общност.

Даренията се приемат по следната процедура:
- Предварително изпратени списъци за съгласуване;
- Избраните материали се приемат придружени с опис;
- Даренията стават част от общия фонд на библиотеката;
- Дарителят получава благодарствено писмо.
 

Преподаватели, служители и други лица, свързани с УАСГ

проф. д-р инж. Костадин Топуров
проф. д-р инж. Илия Иванчев
проф. д-р инж. Димитър Тошев
проф. д-р арх. Калин Тихолов
проф. Евтим Дуков – дарение от наследниците му
проф. д-р инж. Пламен Малджански
доц. д-р арх. Боян Георгиев
Център за международна дейност и мобилност на УАСГ
проф. д-р арх. Александър Александров
гл. ас. д-р инж. Петър Николов
Никола Есмеров
инж. Петър Маджаров
доц. д-р инж. Стоянчо Милошев
гл. ас. Тодор Катев – дарение от наследниците му
инж. Пенчо Маринов
арх. Стефан Стайнов

проф. д-р арх. Благовест Вълков
инж. Димитър Павлов
гл. ас. Яким Дейков
проф. д-р инж. Николай Михайлов

арх. Борислав Игнатов

инж. Ивайло Иванов

проф. Марчо Минев

проф. Жеко Тилев

арх. Румен Грънчаров

Дарина Сурчева - студент

инж. Ирина Керелезова

доц. д-р инж. Маргарита Мондешка

ас. арх. Климент Радоев

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева

Асоциация на студентите по урбанизъм

доц. д-р инж. Петър Пенев

проф. д-р Константин Калинков

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова

проф. д.н. инж. Цвети Даковски

проф. д-р инж. Димитър Димитров

доц. д-р инж. Златка Денчева

доц. д-р инж. Евелина Иванова

доц. д-р арх. Орлин Давчев

доц. д-р арх. Мария Давчева

доц. д-р арх. Мариана Цветкова

д-р инж. Владимир Костов

д-р инж. Мирослав Тодоров

проф. д-р мат. Михаил Константинов

проф. Никола Драганов

доц. д-р арх. Панайот Савов

арх. Веселин Дончев

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

гл.ас. д-р арх. Димитър Власарев

арх. Стоян Богданов - от наследниците му

доц. д-р инж. Руска Димитрова

инж. Деница Савова

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева

проф. д-р инж. Васил Кърджиев

доц. д-р арх. Валери Иванов

доц. д-р арх. Милена Нанова

доц. д-р арх. Велина Панджарова

гл.ас. д-р арх. Никола Миронски

доц. д-р инж. Иван Иванов

д-р арх. Евгения Димова - Александрова

проф. д-р инж. Пламен Чобанов

проф. д.т.н. инж. Славен Иванов

арх. Павел Попов

инж. Елена Борисова Иванова

проф. к.т.н. Иван Папазчев - дарение от наследниците му

доц. арх. Людмил Димитров - дарение от наследниците му

доц. д-р Анета Маричова 

кат. Хидротехника и хидромелиорации

доц. д-р арх. Елица Иванова

инж. Генка Колева

проф. Емил Маринов - дарение от наследниците му

инж. Иван Кръстев Каменов

гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

арх. Веселина Пеневска

проф. д-р инж. Стойо Тодоров

гл. ас. д-р арх. Данаил Недялков

доц. д-р арх. Цветан Симеонов

проф. д-р арх. Минчо Ненчев

катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите

гл. ас. арх. Г. Перчиклийски


Други физически лица и организации

инж. Иван Диков
Национален център за аграрни науки. Институт по почвознание „Н. Пушкаров”
ИНДЕКС ООД
инж. Камен Дамов
Желязко Андонов
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
Полски културен институт
Посолство на Италия
Левон Апиосян
Радослав Радков
Илияна Нейкова
Емилия Хараламбиева
инж. Никита Набатов
доц. д-р инж. Александър Димитров
Нов Български университет
проф. д-р арх. Тодор Булев
Дениз Палашева
доц. Александър Слаев

Икономически университет -Варна

GLOBUL

КИИП

Марияна Кятова

арх. Малвина Русева

арх. Христо Парлапанов - дарение от наследниците му

доц. д-р Георги Железов

Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград

Елисавета Петрушева

инж. Рангел Гергинов

доц. д-р Саша Лозанова

Национален институт за недвижимо културно наследство

Антони Арнаудов

Любка и Георги Радеви

Ваня Стойчева

доц. Иван Гаврилов

ВСУ "Любен Каравелов"

Бюро за връзки на Виена в София

БАН - Институт за изследване на изкуствата

Винербергер ЕООД

Сдружение "Глобално партньорство по водите - България"

Румяна Бързакова

Николай Поппетров

проф. Нели Дечевска

инж. Илия Дръндов

Емил Кръстев

Бюро за връзки с община Виена

Светлана Христова

арх. Ниаша Венгесай

Росица Василкова

арх. Аглика Николаева и арх. Илиян Иванов

Васил Петличков

Дарина Шкондурова

Българо-американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт"

MIXX студио

Лидия и Людмил Бозаджиеви

доц. д-р Иван Дядовски

арх. Златка Дамянова-Ландес

Камара на архитектите в България- Регионална колегия София област

проф. д-р инж. Никола Григоров

проф. д-р инж. Ангел Балтов

доц. д-р инж. Ана Янакиева

Христо Кавлаков

Фондация "Деца на България"

Павел Ташев

Фондация "Пси"

Иванка Маринова

Николай Николаев

инж. Михаил Григоров

доц. арх. Димитър Андрейчин

проф. Йордан Евлогиев

инж. Младен Любенов

арх. Спиридон Ганев - дарение от наследниците му

д-р инж. Елена Пенева - Николова 

доц. Васил Стоянов - дарение от наследниците му

Институт по транспортно строителство и инфраструктура ООД

Златко Куюмджиев 

Стефанка Димитрова Златарова

доц. д-р инж. Венета Коцева

проф. д-р. инж. Стоян Братоев

Златко Куюмджиев

Димитър Васев

Радка Попова

Румен Райчев

Людмил Ценов

проф. Христо Абаджиев - от наследниците му

д-р Веселин Илиев

Издателство "Вестник Строител" ЕАД

Огнян Иванов

 гл. ас. Кремена Щерева - МГУ

АБАНОС ООД

Весела Лилова

Женско сдружение "Екатерина Каравелова " - гр. Силистра

арх. Спиридон Ганев - от наследниците му

проф. д-р Даниела Сотирова

 Ecole nationale superieure d architecture de Paris-Belleville

Университет "Св.Св.Кирил и Методий" - Скопие / Архитектурен факултет/

арх. Димитър Гочев

инж. Орлин Илиев

г-жа Ирина Захариева - Шопова

г-н Георги Драганов

КНСБ - Институт за социални и синдикални изследвания

г-н Михаил Стоянов

г-жа Росица Андонова

г-н Емил Христов

Земелрок Щайн унд дизайн - Йоана Алексиева

г-н Радослав Балев

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

доц. д-р Георги Железов

г-жа Анна Цветанова

г-жа Севда Маринова

г-н Ангел Петков

г-жа Екатерина Бойчева