Home / LIBRARY / Дарители

Дарители

Дарители

Преподаватели, служители и други лица, свързани с УАСГ

проф. д-р инж. Костадин Топуров
проф. д-р инж. Илия Иванчев
проф. д-р инж. Димитър Тошев
проф. д-р арх. Калин Тихолов
проф. Евтим Дуков – дарение от наследниците му
проф. д-р инж. Пламен Малджански
доц. д-р арх. Боян Георгиев
Център за международна дейност и мобилност на УАСГ
проф. д-р арх. Александър Александров
гл. ас. д-р инж. Петър Николов
Никола Есмеров
инж. Петър Маджаров
доц. д-р инж. Стоянчо Милошев
гл. ас. Тодор Катев – дарение от наследниците му
инж. Пенчо Маринов
арх. Стефан Стайнов
проф. д-р арх. Благовест Вълков
инж. Димитър Павлов
гл. ас. Яким Дейков
проф. д-р инж. Николай Михайлов


Други физически лица и организации

инж. Иван Диков
Национален център за аграрни науки. Институт по почвознание „Н. Пушкаров”
ИНДЕКС ООД
инж. Камен Дамов
Желязко Андонов
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
Полски културен интитут
Посолство на Италия
Левон Апиосян
Радослав Радков
Илияна Нейкова
Емилия Хараламбиева
инж. Никита Набатов
доц. д-р инж. Александър Димитров
Нов Български университет
проф. д-р арх. Тодор Булев
Николай Палашев – дарение от наследниците му
доц. Александър Слаев
КИИП