Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / 3D с AutoCAD STRUCTURAL DETAILING /ASD/

3D с AutoCAD STRUCTURAL DETAILING /ASD/

Моделиранe на стоманени конструкции в 3D и изготвяне на проекти във фази КМ и КМД. Изготвяне на армировъчни планове за стоманобетонни конструкции.
Целта на обучението е курсистите да усвоят възможностите на модулите „Стомана“ и „Армировка“ софтуерния продукт AutoCAD Structural Detailing, в достатъчна степен за изработване на завършени проекти във фази КМ и КМД и армировъчни планове.

Фото галерияМодул „Стомана“ – 20 уч.часа

  1. Запознаване с логиката на програмата;
  2. Настройка на потребителските стилове;
  3. Допълнителни настройки;
  4. Моделиране на основните елементи на стоманената конструкция: оси, профили, планки и др.
  5. Автоматично създаване на възли;
  6. Създаване на параметрични части на конструкции: „Х” ‐ връзки, парапети, стълбища, столици...
  7. Работа с болтове и заварки;
  8. Допълнителни инструменти за моделиране;
  9. Моделиране на съединения „на ръка“;
10. Вмъкване в модела на стоманобетонни елементи;
11. Създаване на марки и добавяне на позиции;
12. Създаване на КМ и КМД чертежи;
13. Редактиране на чертежи;
14. Създаване на таблици;
15. Създаване на темплейти с изгледи

Модул "Армировка“ – 12 уч.часа
1. Запознаване с логиката на програмата;
2. Настройка на потребителските стилове;
3. Автоматично изчертаване на кофраж на греди, колони, фундаменти и др. ;
4. Автоматично изчертаване на армировката на греди, колони, фундаменти и др.;
5. Инструменти за „ръчно” изчертаване на армировка;
6. Добавяне на позиции и описание на армировка;
7. Инструменти за редактиране;
8. Допълнителни инструменти и графични елементи;
9. Работа с таблици;
10. Оформяне на чертежи

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Основна компютърна грамотност в средата на Windows и владеене на AutoCAD – 2D

ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 32 учебни часа и се провежда от понеделник до четвъртък в продължение на две седмици от 17,00 ч. до 20,15 ч.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - корпус Б, 5-ти етаж, зала 516

ПРЕПОДАВАТЕЛ:
инж. Живко Митев, "КАД Пойнт" ЕООД

СУМА ЗА ОБУЧЕНИЕ:
390,00 лв., платима преди започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
УАСГ, стара сграда, Ректорат, каб. 205, тел. 02 8 666453