Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги / ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ

П Р О Г Р А М А

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС ПО ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА УАСГ

 

Цели:

- Да запознае студентите с широката палитра услуги и информационни ресурси на Библиотечно-информационния център на УАСГ
- Да подпомогне изграждането на умения за издирване, оценяване и използване на информацията у студентите от първи курс
- Да се сложи началото на процес на изграждане на качества в областта на търсене на информация, необходими през целия живот

Основни теми:

- Търсене и достъп до информация в Библиотеката на УАСГ. Организация на библиотеката. Класификационни системи. Услуги и условия за ползване.
- Информационни ресурси на БИНОЦ на УАСГ. Първични и вторични информационни ресурси. Книги, справочни издания, периодични издания, дисертации и др.
- Информационно-търсещи системи. Е-каталози. Запознаване с електронния каталог на БИЦ на УАСГ.
- Търсене на информация в интернет. Търсещи машини и директории.
- Стратегии за търсене на информация. Използване на Булеви оператори, маскиране. Търсене по ключови думи, търсене по фрази.
- Бази данни – основни характеристики. Бази данни в БИНОЦ на УАСГ – кратко запознаване.
- Критерии за оценка на информационните източници. Оценяване на автора, издателя, уеб адреса. Оценяване ценността на ресурса, оценяване на съдържанието.
- Преценяване на качеството на информацията, получена от различни източници.
- Организиране и използване на информацията. Видове цитиране. Библиография.
- Запознаване с понятията интелектуална собственост, авторски права. Познание за плагиатство.

Техники за оценяване на обучението по информационна грамотност:

- Предварително оценяване на информационните компетентности и оценяване след всеки модул – анкети, тестове, интервюта.
 

ЗА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ БИБИЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПРЕДЛАГА И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ КУРСОВЕ, ДОКТОРАНТИ И ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.

За контакти : В. Вълова - тел. (02) 963 52 45 /в.422; (02) 865 65 35