Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО) / СЛЕД мобилността

СЛЕД мобилността

Отчитането на реализираните студентски мобилности през съответната учебна година се извършва до 10 дни след завръщането в България.

 

Представят се следните отчетни документи :

CERTIFICATE OF ATTENDANCE – формуляр удостоверяващ началната и крайната дата на мобилността

Learning Agreement for studies - Аfter the mobility - Transcript of records / Академична справка / - издава се от приемащия университет в рамките на до 4 седмици от края на мобилността и се изпраща по имейл на студента.

Документи, удостоверяващи пътуването – билети, бордни карти, печат в задграничен паспорт или документ, удостоверяващ регистрирането и отписването на студента в приемащия университет.

Онлайн анкета / online EU survey / - попълва се от студента в онлайн платформа на ЕК, след получаването на автоматична заявка по мейл. След като бъде изпратен на ЕК, документът се сваля в PDF формат и се изпраща на aceint@uacg.bg.

Отчет „Моят Еразъм“ – описание в свободен текст на проведенатата мобилност: преживявавния, впечатления, мнения, препоръки и др. , придружени с до 3 снимки.

По-подробна информация относно съдържанието и попълването на необходимите документи можете да намерите тук.