Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори /

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Код RO SIBIU01
Държава Румъния
Тематични направления

Математика

Описание

Lucian Blaga University of Sibiu represents an important stage in the life of 20 000 students that every year join a great family, a young one.
The Study program classification of Lucian Blaga University of Sibiu counts more that 100 graduate programs and 120 master degrees accredited .

Уебсайт http://international.ulbsibiu.ro/


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Факултет по транспортно строителство
Бр. преподаватели 1
Координатори в приемащия университет

Daniela PREDA, PhD Erasmus Institutional Coordinator
Service for International Relations and Community Programmes
10 Victoriei Blvd. Sibiu 550024 ROMANIA
Tel / Fax +40 269 210 512 dana.preda@ulbsibiu.ro
Dep.externe@ulbsibiu.ro
 

Department Coordinator:
Ana Maria ACU, PhD Associate Professor
Department of Mathematics and Informatics  
Faculty of Sciences, "Lucian Blaga" University of Sibiu,
I. Ratiu Str., No 3-5, Sibiu, Romania
phone: 0040-2692166420040-269216642, 0040-07662584650040-0766258465
email: acuana77@yahoo.com


Материали