Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори /

STATE UNIVERSITY OF TETOVA

STATE UNIVERSITY OF TETOVA
Код MK TETOVOOl
Държава Македония
Тематични направления

Геодезически факултет

Описание

The State University of Tetova is open and accessible to all those who as students, teachers or associates, with their intellectual and moral qualities, in the defined environment of university autonomy as an allegation of academic freedom of individual expression and prove the skills and qualities, give their contribution in the field of education, science, and professionalism.

Уебсайт www.unite.edu.mk


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Геодезически факултет / Геодезия - регулирана професия - Магистър (MA)
Бр. студенти 2
Времетраене 10
Учебен цикъл 1
Езикови изисквания EN/B1
Бр. преподаватели 2
Срокове за кандидатстване

15/06-30/11

Координатори в приемащия университет

Prof.Dr.Bashkim Idrizi
Bashkim. idrizi @unite.edu.mk
Shpresa Ademi International Relations
Officer Erasmus +
shoresa.ademi@unite.edu.mk

Координатори в УАСГ

Erasmus Coordinator, Faculty of Geodesy:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Christina Mickrenska

kmikrenska_fgs@uacg.bg