Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Партньори /

Ovidius University of Constanta

Ovidius University of Constanta
Код RO CONSTAN02
Държава Румъния
Тематични направления

Строителен факултет

Описание

Ovidius University is the the largest European university at the Black Sea. Situated in Constanța, the largest city in Dobruja and Southest Romania, the university is locatedin an economically powerful region, which representsa cultural bridge between East and West, an eastern gate to European Union. 

Ovidius University is a public higher education institution established in 1961. In 1990, it has become acomprehensive university, with bachelor's, master's and doctoral study programs at high European quality standards.The University has been granted a HIGH DEGREE OF CONFIDENCE by national and international accreditation institutions.With over 15,000 students Ovidius is the largest European university at the Black Sea.

Уебсайт www.univ-ovidius.ro


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Строителен факултет / Строителство на сгради и съоръжения - Магистър (MA)
Бр. студенти 2
Времетраене 10
Учебен цикъл 1,2
Езикови изисквания EN/B1
Бр. преподаватели 2
Срокове за кандидатстване

01/07-15/07
01/12-15/12

Координатори в приемащия университет

ERASMUS Institutional Coordinator
Assoc.Prof. Cristina DUHNEA, Phd.
E-mail: erasmus@univ-ovidius.ro
ERASMUS Departmental Coordinator, Faculty of Civil Engineering
Lecturer Cosmin FILIP, Phd.
e-mail: cosminfilip@univ-ovidius.ro
Administrative Contact details:
e-mail: cpoffice@univ-ovidius.ro
uocpoffice@gmail.com
Phone: +40241613016

Координатори в УАСГ

Erasmus Coordinator, Faculty of Building and Civil Engineering:

Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev, e-mail: lhrischev_fce@uacg.bg


Материали