Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Партньори /

University of Nis

University of Nis
Код RS NIS01
Държава Сърбия
Тематични направления

Архитектурен факултет

Строителен факултет

Хидротехнически факултет

Транспортен факултет

 

Описание

 University of Niš was accredited on January 31st 2009 for the first time, within the third cycle of accreditation of higher education institutions in Serbia, together with the Universities of Belgrade and Novi Sad.

Five years later, another accreditation procedure was carried out, and the University of Niš received the Accreditation Decision on November 14th 2014.

In conformity with the Law on Higher Education and by the decisions of the Commission for Accreditation and Quality Assurance of the Republic of Serbia, all the faculties of the University of Niš have been accredited.

Уебсайт http://ni.ac.rs


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Строителен факултет
Бр. студенти 2
Времетраене 10
Учебен цикъл 1,2,3
Езикови изисквания EN/B1
Бр. преподаватели 1
Срокове за кандидатстване

28/06-03/07

20/11-01/12

Бройките са за ХТФ/СФ/ФТС

Координатори в приемащия университет

Prof. Ivica Manic
Institutional coordinator
E-mail:
ivica.manic@elfak.ni.ac.rs

Координатори в УАСГ

Erasmus Coordinator, Faculty of Building and Civil Engineering:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev,
e-mail: lhrischev_fce@uacg.bg


Факултет / Специалност Архитектурен факултет
Бр. студенти 2
Времетраене 10
Учебен цикъл 1,2,3
Езикови изисквания EN/B1
Бр. преподаватели 1
Срокове за кандидатстване

 28/06-03/07

20/11-01/12

Координатори в приемащия университет

Prof. Ivica Manic
Institutional coordinator
E-mail:
ivica.manic@elfak.ni.ac.rs

Координатори в УАСГ

 Erasmus Coordinator, Faculty of Architecture:
Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Nora YORDANOVA

yordanova_far@uacg.bg