Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Партньори /

Transilvania University of Brașov

Transilvania University of Brașov
Код RO BRASOV01
Държава Румъния
Тематични направления

Хидротехнически факултет

Факултет по транспортно строителство

Строителен факултет

Описание

Transilvania University of Brașov has about 20,000 students enrolled in the bachelor’s degree programmes and master's degree programmes that are available in its 18 faculties, covering all fundamental domains, such as engineering sciences, exact sciences, social sciences, arts and humanities, medicine, physical education and sports.

Уебсайт https://www.unitbv.ro


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Хидротехнически факултет
Бр. студенти 1
Времетраене 5 мес.
Учебен цикъл 1,2
Езикови изисквания EN/B1
Бр. преподаватели 1
Срокове за кандидатстване

First semester - 15.06

Second semester - 15.12

Координатори в приемащия университет

Technical coordinator for incoming student and staff mobility:
Eng. Corina TRIPON, mail: incoming@unitbv.ro

Technical coordinator for outgoing student mobility:
Ec. Oana ȚONEA, mail: outgoing@unitbv.ro

Civil Engineering Erasmus+ coordinator:
Radu MUNTEAN, PhD, mail: radu.m@unitbv.ro

Координатори в УАСГ

Erasmus Coordinator Faculty of Hydraulic Engineering:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventzi Bojkov,
mail: bojkov_fhe@uacg.bg


Факултет / Специалност Факултет по транспортно строителство
Бр. студенти 1
Времетраене 5 мес.
Учебен цикъл 1,2
Езикови изисквания EN/B1
Бр. преподаватели 1
Срокове за кандидатстване

First semester - 15.06

Second semester - 15.12

Координатори в приемащия университет

Technical coordinator for incoming student and staff mobility:
Eng. Corina TRIPON, mail: incoming@unitbv.ro

Technical coordinator for outgoing student mobility:
Ec. Oana ȚONEA, mail: outgoing@unitbv.ro

Civil Engineering Erasmus+ coordinator:
Radu MUNTEAN, PhD, mail: radu.m@unitbv.ro

Координатори в УАСГ

Erasmus Coordinator Faculty of Transportation Engineering:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Nikolay Milev, e-mail: milev_fte@uacg.bg


Материали