Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Партньори /

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Код D BERLIN14
Държава Германия
Тематични направления

 Строителен факултет

Описание

HTW Berlin offers over 70 study programs in the areas of technology, computing, business, culture and design. It is the largest university of applied sciences in Berlin. Subjects range from classical disciplines such as mechanical engineering, automotive engineering and business administration to new and innovative study programs such as facility management, economic policy and game design.

Уебсайт https://www.htw-berlin.de/international/


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Строителен факултет
Бр. студенти 3
Времетраене 10
Учебен цикъл 1,2
Езикови изисквания DE/В2
Бр. преподаватели 2
Срокове за кандидатстване

Autumn term

Nominations : 20 Mar. - 15 Apr. Applications: 20 Apr.- 11 May

Spring term

Nominations: 20 Sept. - 15 Oct. Applications: 20 Oct. - 11 Nov.

Координатори в приемащия университет

Incoming Students

Ms. Caroline Pupp

e-mail: Caroline.Pupp@htw-berlin.de

+49 30 5019-2718

Координатори в УАСГ

Faculty of Civil Engineering

Prof. Dr. Eng. Julieta Mancheva

e-mail: mancheva_fce@uacg.bg