Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Партньори /

Ventspils University of Applied Sciences

Ventspils University of Applied Sciences
Код LV VENTSPI01
Държава Латвия
Тематични направления

Геодезически факултет - ПМ

Уебсайт https://www.venta.lv/en


Факултети и специалности


Факултет / Специалност Геодезически факултет
Времетраене 7
Езикови изисквания EN/B2
Бр. преподаватели 2
Срокове за кандидатстване

Autumn term deadlines: 15 July

Spring term deadlines: 1 December

Координатори в приемащия университет

Erasmus+ Coordinator

Martins Davis Jembergs

e-mail: international@venta.lv

+371 63629651

Координатори в УАСГ

Faculty of Geodesy

Chief. Assist. Prof. Dr. Eng. Christina Mikrenska

e-mail: kmikrenska_fgs@uacg.bg

 


Факултет / Специалност Геодезически факултет
Времетраене 7
Езикови изисквания EN/B2
Бр. преподаватели 2
Срокове за кандидатстване

Autumn term deadlines: 15 July

Spring term deadlines: 1 December

Координатори в приемащия университет

Erasmus+ Coordinator

Martins Davis Jembergs

e-mail: international@venta.lv

+371 63629651

Координатори в УАСГ

Faculty of Geodesy

Chief. Assist. Prof. Dr. Eng. Christina Mikrenska

e-mail: kmikrenska_fgs@uacg.bg