Home / International office / ERASMUS+Programme countries / Partners /

Universidad de Girona

Universidad de Girona
Code E GIRONA02
Country
Subject Area

Архитектурен факултет

Строителен факултет

Description

La UdG té més de 16.000 estudiants i 1.100 professors. Ofereix més de 40 graus i més de 20 màsters i s’organitza en 9 centres docents, 1 Escola de Doctorat, 7 escoles adscrites i una de vinculada. L’activitat de recerca es du a terme en més de 20 departaments i 9 instituts, a més d’un centenar de grups de recerca especialitzats; La UdG també compta amb més de 20 càtedres.
A més d’aquest potencial docent i investigador, la Universitat de Girona es presenta com un conjunt homogeni on es viu intensament el dia a dia universitari. Els edificis de la UdG es reparteixen en tres campus urbans. El del Barri Vell és al cor de la Girona històrica i recupera antigues construccions civils i religioses com a nuclis universitaris. El de Girona Centre se situa a l’eixample, i el campus de Montilivi, en una zona verda integrada a la ciutat, és el que concentra més facultats i més expectatives de creixement.
En tots tres –més en altres localitzacions, com ara pisos per a professors i centres de formació continuada– es percep la vitalitat del món acadèmic i una manera pròpia d’entendre la universitat, arrelada en l’entorn gironí i motor d’activitats lúdiques, culturals i socials.
 

Website http://www.udg.edu


Faculties and Majors


Faculty / Major Faculty of Architecture / Architecture - Master (MA)
Nr Students 2
Duration 5
Study Cycle 1
Language Requirements ES/EN/B2
Nr Lecturers 1
Application Terms

За цялата година - 01/06
За първи семестър: 01/06
За втори семестър: 01/11

Contact Data - Exchange University

INcoming students and Housing, Raquel Solà, raquel.sola@udg.edu

Administrative Head, Laura Ripoll, laura.ripoll@udg.edu

 https://www.udg.edu/ca/internacional/Would-you-like-to-come-to-the-UdG/All-steps-at-a-glance

Contact Data - UACEG

Erasmus Coordinator, Faculty of Architecture:
Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Nora YORDANOVA

yordanova_far@uacg.bg


Faculty / Major Faculty of Structural Engineering / Structural Engineering - Master (MA)
Nr Students 2
Duration 5
Study Cycle 1
Language Requirements ES/EN/B2
Nr Lecturers 1
Application Terms

За цялата година - 01/06
За първи семестър: 01/06
За втори семестър: 01/11

Contact Data - Exchange University

INcoming students and Housing, Raquel Solà, raquel.sola@udg.edu
Administrative Head, Laura Ripoll, laura.ripoll@udg.edu

 

Contact Data - UACEG

Erasmus Coordinator, Faculty of Structural Engineering:
Prof. Dr. Eng. Julieta Mancheva, mancheva_fce@uacg.bg
 


Attachments