Начало / Библиотека

Библиотека

Търсене в електронния каталог - В него имате и достъп до над 700 дигитализирани учебници и книги, съобразно притежаването на авторски права.

Как да четете дигитализирани учебници/книги? (Ако имате читателска карта и парола):

  1.  Влизате в електронния каталог
  2.  Отбелязвате в "Параметри за търсене" - "Търсене в сканирани обекти"
  3.  Търсите заглавието по ключови думи и кликвате на "пълен текст"

По-подробно тук.

Как да публикуваме успешно? (Презентация на доц. д-р Тони Венелинов по темата, проведена на 29 март 2019 г.)

УПЪТВАНЕ за намиране на подходящи списания за публикуване на научни материали за по-голяма степен на читаемост, цитирания и разпространение

УПЪТВАНЕ за отдалечен достъп до Scopus и Science Direct

За контакти: 

Имейл: lib1@uacg.bg

Фейсбук: www.facebook.com/BibliotekaNaUasg

Анкета: Доволни ли сте от използването на дигитализираните учебници на Библиотеката на УАСГ?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Дигитализиране на материали в помощ на учебния процес

 

Библиотеката при УАСГ – София е научна многоотраслова техническа библиотека. Създадена е през 1942 г. и по степен на автоматизация е една от най-модерните в България.

Библиотеката е звено в структурата на УАСГ и целта й е да подпомага учебно-преподавателската и научно-изследователска дейност на студенти, преподаватели и служители чрез своите фондове, документи и информация.

Библиотеката поддържа сътрудничество и осъществява обмен на информационни ресурси с  научни институции и организации в България и чужбина. Член е на Български Информационен Консорциум,  на Асоциация на Университетските библиотеки , на Българска библиотечно - информационна асоциация, както и на международни библиотечни организации:  IATUL и BLU.

В библиотеката провеждат практиката си студенти в областта на библиотечно-информационните науки от УНИБИТ.