Начало / Библиотека

Библиотека

Търсене в електронния каталог - В него имате и достъп до над 900 дигитализирани учебници и книги, съобразно притежаването на авторски права.

 За контакти: 

Имейл: lib1@uacg.bg              Телефон: (02) 865 65 35

Фейсбук: www.facebook.com/BibliotekaNaUasg

Библиотеката на Университета по архитектура, строителство и геодезия е научна многоотраслова техническа библиотека. Създадена е през 1942 година, като първата техническа библиотека в България, заедно със създаването на Висшето техническо училище.

 Библиотеката е информационен и научно образователен център. Нейната цел е да подпомага учебно-преподавателската и научно-изследователска дейност на студенти, преподаватели и служители във връзка с подготовката на висококвалифицирани инженерни и технически кадри.

 Чрез свободния достъп до Интернет и новите информационни технологии, тя успешно приспособява услугите си към нуждите на съвременното общество и най-вече на студентите.

Библиотеката поддържа връзки и осъществява обмен на информационни ресурси с научни институции и организации в България и чужбина, поддържа книгообменни връзки с много библиотеки в страната и по света.

В БИНОЦ провеждат практиката си студенти в областта на библиотечно-информационните науки.

  

По-важни моменти от историята на Библиотеката

1941 г. – Приет е закон за създаване на Висше техническо училище в София.

1942 г. (4.10) – Откриване на първото Висше техническо училище. Поставяне основите на висшето техническо образование в България.

1942 г. – Създаване на първата техническа библиотека в България.

1942 г. (29.06) – Съставен е първия правилник на Библиотеката.

1950 г.Излиза първият „Ежемесечен бюлетин за новите постъпления в библиотеката.

1953 г. След разделянето на Държавната политехника е създадена мрежа от 4 библиотеки на Висши училища с Библиотеката на УАСГ – Централната библиотека.