Начало / Връзки

Връзки

Тук ще намерите връзки към държавни институции свързани с висшето образование, сайтове на университети в България или на обществени организации и медии свързани с архитектурата и строителството.

Връзки към официални страници:

Министерство на образованието, младежта и науката
Национална агенция за оценяване и акредитация
Национален център за информация и документация

Връзки към академични сървъри

София

Софийски Унивеситет "Климент Охридски"
Университет за национално и световно стопанство
Технически университет
Химико-технологичен и металургичен университет
Университет за минно инженерство и геология
Лесотехнически университет
Медицински университет
Медицински факултет
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Висше транспротно училище "Тодор Каблешков"
Нов Български университет

Благоевград
Американски университет
Югозападен университет

Перник
Европейски политехнически университет

Пловдив
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Аграрен университет

Варна
Технически университет
Висше военноморско училище
Икономически университет
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Велико Търново
Великотърновски университет
Национален военен университет

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Шумен
Шуменски университет

Връзки към професионални организации и медии
Камара на архитектите в България
Регионални колегии на КАБ (по азбучен ред)
         Регионална колегия КАБ - НОВА 
         Регионална колегия КАБ - Пазарджик
         Регионална колегия КАБ - София-град
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на инженерите по геодезия
Съюз на архитектите в България